ข้าพเจ้านางสาวจีรภรณ์ หล่อเภรี ประเภทนักศึกษา เป็นผู้ปฏิบัติงานตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วในประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ MS06 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564ได้ลงพื้นที่ร่วมกับทางกลุ่ม Gistda ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการตั้งพิกัดสวนเกษตรกรให้กับชาวสวน และส่งเสริมรวบรวมข้อมูลแปลงเกษตรโดยการทำแผนที่ปักหมุดเพื่อให้ครอบคลุมแปลงเกษตรกร และได้แนะนำการใช้งานแอปพิเคชั่นที่ชื่อว่า G-rice

นอกจากนี้เเล้วทางกลุ่ม Gistda ได้มีการร่วมมือกับหลายหน่วยงานสร้างแพ็คเกจใหม่ ซึ่งบรรจุภัณฑ์ใหม่เป็นแบบกระดาษ ซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากการใช้งานบรรจุภัณฑ์กระดาษแทบจะทุกชนิดสามารถนำกลับไปใช้ใหม่หรือนำกลับไปรีไซเคิลได้ ซึ่งตอบโจทย์กับความต้องการในยุครักโลกได้เป็นอย่างดี อีกทั้งกระดาษสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ ไม่ก่อให้เกิดขยะและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ซึ่งตัวผลิตภัณฑ์เราได้นำไปตรวจสอบคุณค่าโภชนาการและขอเลขที่เครื่องหมาย อย. เรียบร้อยแล้วจึงได้เกิดเป็น Packaging Design ใหม่ทำให้สินค้าของเรามีความโดดเด่นเพิ่มขึ้นถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างมากนอกจากนี้ยังสามารถที่จะเพิ่มมูลค่าของสินค้าได้อีกด้วยดังนั้น การที่มีแพคเกจที่สวยงามสามารถที่จะเพิ่มกำไรให้กับเราได้อย่างแน่นอน

 

ประโยชน์ของ PACKAGING

1.ปกป้องและป้องกัน สามารถปกป้องสินค้าที่อยู่ภายในไม่ให้เกิดความชำรุด เสียหาย

2.สื่อสารและให้ข้อมูล ข้อมูลที่ชัดเจน เด่นชัด จะช่วยให้เป็นหนึ่งในช่องทางการตัดสินใจของผู้บริโภคมากขึ้น

3.ดึงดูดความสนใจ แพคเกจจิ้งนั้นมีอิทธิพลอย่างมหาศาล เพราะถ้าแพคเกจจิ้งสวยงาม ก็อาจเป็นแรงดึงดูดใจให้ซื้อได้

4.เพิ่มกำไร และสร้างมูลค่าเพิ่ม บางครั้งการสร้างเอกลักษณ์ให้กับสินค้า แพคเกจจิ้งสวยก็อาจทำให้ลูกค้าไม่ได้สนใจว่าข้างในนั้นเป็นสินค้าอะไรแต่ซื้อเพราะแพคเกจจิ้ง และสามารถนำไปเป็นของฝากได้

5.โปรโมชั่น ข้อนี้เป็นข้อดีของการตลาด เพราะแพคเกจจิ้งสวยสามารถถูกสร้างขึ้นตามเทศกาล หรือวันสำคัญได้

 

อื่นๆ

เมนู