1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS06 - ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ
  4. MS06 – ลงพื้นที่กับหน่วยงาน Gistda นำนวัตกรรมภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการด้านการเกษตรโดยชุมชน (G-rice) ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

MS06 – ลงพื้นที่กับหน่วยงาน Gistda นำนวัตกรรมภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการด้านการเกษตรโดยชุมชน (G-rice) ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้า นางสาวกานต์ชนก แสวงผล บัณฑิตจบใหม่ กลุ่ม MS06 ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์  ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

จากกิจกรรมที่ทีมของเราได้ลงพื้นที่พาทีมงานจากหน่วยงาน gistda ลงสำรวจ ชมสวนผลไม้ต่างๆในพื้นที่ตำบลโคกมะม่วง ไม่ว่าจะเป็น สวนทุเรียน สวนขนุน และโครงการโคกหนองนา เป็นต้น

ทางทีม gistda ได้สร้างความตระหนัก มอบความรู้ ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมให้กับเกษตรกรเพื่อที่เกษตรกรสามารถนำไปใช้ พัฒนาและเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของชุมชนรวมทั้งทีม gistda ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการนำนวัตกรรมภูมิสารสนเทศไปใช้ในการจัดการแปลงเพาะปลูกให้กับพวกเราทีมตะลุยเดิ่น โคกมะม่วงอีกด้วย

นอกจากนั้นแล้ว ทางทีม gistda กับพวกเราทีมตะลุยเดิ่น ร่วมจัดทำฐานข้อมูลของชุมชน (big data) โดยเฉพาะฐานข้อมูลการเพาะปลูกผลไม้ของกลุ่มแปรรูปในโครงการของเรา โดยได้นำนวัตกรรมภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการด้านการเกษตรโดยชุมชน (G-rice) เพื่อมาจัดเก็บข้อมูลเกษตรกร ซึ่งประกอบไปด้วย

1.ข้อมูลการเพาะปลูก

2.ข้อมูลทะเบียนเกษตรกร

3.ข้อมูลกิกรรม

พวกเราได้นำข้อมูลทั้งหมดมาสร้างเป็น Qr code ติดบนผลิตภัณฑ์ของชุมชน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ขนุนทอดอบกรอบบักมี่ของเรา และสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค ที่สามารถสแกน QR code เพื่อเข้าถึงข้อมูลของผลิตภัณฑ์ของเราได้มากยิ่งขึ้น

อื่นๆ

เมนู