1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS06 - ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ
  4. MS06 พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนพร้อมยกระดับเศรษฐกิจและสังคมเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ต.โคกมะม่วง อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์

MS06 พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนพร้อมยกระดับเศรษฐกิจและสังคมเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ต.โคกมะม่วง อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์

ข้าพเจ้านายขจรศักดิ์ พูนเจดีย์ ผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประเภทนักศึกษา ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

วันที่ 6 พ.ย. 2564 ชาวบ้านในพื้นที่ หมู่ที่8 ต.โคกมะม่วง ได้มาลงทะเบียนเกษตรกร ณ ศาลาประชาคม หมู่ 8 พร้อมทั้งกลุ่ม Gistda ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการตั้งพิกัดสวนเกษตรกรให้กับชาวสวน เพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร พร้อมทั้งแนะนำการใช้งานแอปพิเคชั่นที่ชื่อว่า G-rice ซึ่งเป็นระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อบริหารและจัดการข้าว และให้คำแนะนำเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์

อื่นๆ

เมนู