ข้าพเจ้านางสาวนภสร ศิริประภา ประเภทนักศึกษา  ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ในหลักสูตร  MS06 “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตำบลโคกมะม่วง  อำเภอปะคำ  จังหวัดบุรีรัมย์”

ในเดือนนี้ลงพื้นที่ทำงานร่วมกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(Gistda) เกี่ยวกับการใช้อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนในการสำรวจพื้นที่และถ่ายภาพมุมสูง ทำให้เห็นพื้นที่โดยรวมทั้งหมดของตำบลโคกมะม่วง จึงทำให้ทราบว่าในพื้นที่ตำบลโคกมะม่วงนั้นนอกจากจะมีพื้นที่ทางการเกษตรที่อุดมสมบูรณ์แล้วยังมีสถานที่ท่องเที่ยวท่างประวัติศาสตร์ที่สำคัญและน่าสนใจอีกด้วย เช่น อนุสรณ์สถานประชาชนอีสานใต้ ถ้ำเป็ดทอง และ สํานักสงฆ์ถ้ำร้อยรู

            

       

ถ้ำเป็ดทอง อยู่ในเทือกเขาเตี้ยๆ บ้านหินโคนใหญ่ ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างเทือกเขา มีรอยหักน้ำไหลผ่านได้ บริเวณถ้ำมีรอยน้ำเซาะ เป็นซอกหินขาดเป็นตอนๆ รูปคล้ายเรือ  จากริมถนนบ้านโคกเขาถัดอนุสรณ์สถานเข้าไป จะเป็นที่ลาดต่ำลงไปถึงบริเวณที่ลุ่มกักน้ำไว้ใช้เรียก ฝายปะคำ ตรงขอบฝายปะคำด้านหนึ่งมีเนินสูงเหมือนหลังเต่า ตรงนี้มีโขดหินปูนทั้งที่เป็นเพิงผากับมีทั้งโพรงลึกเข้าไปเป็นถ้ำคูหา ซึ่งในบริเวณเดียวกันมีสำนักสงฆ์ตั้งอยู่โดยมีพระรูปหนึ่งดูแล มีการเล่าต่อกันมาจากผู้คนในพื้นที่ว่ามีคนเคยเห็นเป็ดสีทองมาว่ายน้ำเล่นอยู่ที่สระน้ำบริเวณถ้ำเป็ดทอง และต่อมาได้มีการสร้างรูปปั้นเป็ดทองคำขึ้น ชาวบ้านจึงเรียก ถ้ำเป็ดทอง

          

 

 

อื่นๆ

เมนู