1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS06 - ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ
  4. MS06 U2T โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการประจำตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

MS06 U2T โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการประจำตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

ข้าพเจ้า นายณัฐพล แสนเสน่ห์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ผู้ปฏิบัติงานประจำสังกัดคณะวิทยาการจัดการ MS06 ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำเดือน ตุลาคม 2564 เริ่มต้นเดือนพฤศจิกายนแล้วนะครับ เดินทางเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ก่อนที่จะเข้าสู่เดือนสุดท้ายของโครงการ ก็มีกิจกรรมที่ทีมตำบลได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

ในเดือนพฤศจิกายนนี้ หลังจากที่ได้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจพืชเศษฐกิจ และพร้อมทั้งเก็บข้อมูลกับชาวเกษตกรในพื้นที่ตำบลโคกมะม่วง ทางทีมงานได้จัดอบรมโครงการพัฒนาชุมชนท่องเทียวเชิงเกษตร และยังได้รับความร่วมมือจากทีมงาน GISTDA ได้เข้ามาส่งเสริมรวบรวมข้อมูลแปลงเกษตรโดยการทำแผนที่แปลงเกษตรกร เราได้รวบรวมแปลงเกษตรกรหลักๆ เช่น ขนุน ทุเรียน มะม่วง ลำไย โคกหนองนา เพื่อนำเอาเข้าระบบแผนที่ เพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

        

อื่นๆ

เมนู