1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS06 - ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ
  4. MS06 : GISTDA ร่วมเป็นพี่เลี้ยงให้กับทีมพัฒนาชุมชน ต.โคกมะม่วง อ.ปะคำ สำหรับเตรียมความพร้อมการแข่งขัน “แฮกกาธอน ระดับประเทศ” และต่อยอดเพื่อพัฒนาชุมชนในอนาคต

MS06 : GISTDA ร่วมเป็นพี่เลี้ยงให้กับทีมพัฒนาชุมชน ต.โคกมะม่วง อ.ปะคำ สำหรับเตรียมความพร้อมการแข่งขัน “แฮกกาธอน ระดับประเทศ” และต่อยอดเพื่อพัฒนาชุมชนในอนาคต

ดิฉัน นางสาวนิจวิภา การรัมย์ (บัณฑิตจบใหม่) เจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลโคกมะม่วง อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์


เมื่อวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2564 GISTDA นำทีมโดย กลุ่มออกแบบและพัฒนานวัตกรรมภูมืสารสนเทศ (กอพ.) สำนักพัฒนานวัตกรรมภูมิสารสนเทศ (สพน.) ลงพื้นที่ หมู่ 8 บ้านเริงแก้ว ต.โคกมะม่วง อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ ในการดำเนินโครงการ U2T Hackathon 2021 มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ ของ กระทรวง อว. ที่มอบหมายให้ GISTDA เป็นพี่เลี้ยงให้ความรู้ด้านการจัดการพื้นที่ด้วยภูมิสารสนเทศ กับพวกเราเจ้าหน้าที่ดำเนินงานโครงการ จากมหาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลไม้ในพื้นที่ เพื่อเข้าร่วมแข่งขันโครงการ U2T แฮกกาธอน ในระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 15-19 พฤศจิกายน 64 โดยใช้ นวัตกรรมภูมิสารสนเทศ G-Rice ซึ่งได้ร่วมกันทำกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
1. จัดทำฐานข้อมูลชุมชนขนาดใหญ่ (community big data) โดยใช้นวัตกรรมภูมิสารสนเทศ G-Rice2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ร่วมกับชุมชน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ และหน่วยงานในพื้นที่ 3. การใช้บรรจุภัณฑ์ zero waste และจุดเด่นของฉลากผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมโยงกับฐานข้อมูล ภูมิสารสนเทศ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ชุมชน 4. เตรียมความพร้อมการนำเสนอร่วมกับคณาจารย์

และสุดท้ายแล้วหลังจากที่สำเร็จภารกิจงานเรียบร้อยแล้ว ทางเราเจ้าหน้าที่และประชาชนในท้องถิ่นได้ทำการชักชวน เรียนเชิญทีม Gistda ได้เข้าร่วมทำบุญทอดกฐิน และโรงทาน ณ วัดบ้านปลื้มพัฒนาโดยทุกท่านได้ป้องกันตัวเองในขั้นพื้นฐานจากสถานการณ์โรคระบาดโควิดเป็นอย่างดี ทางเจ้าหน้าที่และทีมงานได้รับความสุนสนานและอบอุ่นกับเทศกาลทอดกฐินและอิ่มบุญอิ่มใจ

อื่นๆ

เมนู