1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS06 - ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ
  4. พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนพร้อมยกระดับเศรษฐกิจ เพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ต.โคกมะม่วง อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์

พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนพร้อมยกระดับเศรษฐกิจ เพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ต.โคกมะม่วง อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์

ข้าพเจ้า นางสาวปวีณา  กาวิน   ผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วในประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ประเภทนักศึกษา ตำบลโคกมะม่วง  อำเภอปะคำ  จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

                         

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 ดิฉันและกลุ่มผู้ปฏิบัติโครงการ ได้ร่วมมือกับแม่บ้านในชุมชน ตำบลโคกมะม่วง ผลิตสื่อวิดีโอเกี่ยวกับขนุนทอดอบกรอบ เพื่อเตรียมเข้าประกวดแข่งขัน U2T National Hackathon ระดับประเทศ  พร้อมยกระดับเศรษฐกิจเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร แม้ว่าบรรยากาศในวันที่ถ่ายทำจะมืดครึ้ม เเต่พวกเราก็ไม่หวั่น  ทุกคนต่างทำหน้าที่ได้ดี จากขั้นตอนแรกของการทำขนุนทอดอบกรอบจนถึงขั้นตอนสุดท้าย  ช่วยกันเตรียมขนุนในการถ่ายทำ บรรยากาศระหว่างถ่ายทำ เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะ รอยยิ้ม และความสุข

                   

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 ได้ร่วมทำบุญและทอดกฐินกับกลุ่ม Gistda ที่วัดบ้านปลื้ม ต.โคกมะม่วง อ.ปะคำ และทางกลุ่ม Gistda ได้นำบรรจุภัณฑ์ใหม่มาให้ดูและให้คำแนะนำเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ โลโก้ ช่วงบ่ายเรียนรู้การใช้งานแอปพิเคชั่นที่ชื่อว่า G-rice กับทีม Gistda ซึ่งเป็นระบบภูมิสารสนเทศ  ได้เรียนรู้การลงข้อมูลทางการเกษตรในระบบให้กับชาวบ้านที่สนใจยกระดับเศสรษฐกิจของสวน พร้อมทั้งกลุ่ม Gistda ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการตั้งพิกัดสวนเกษตรกรให้กับชาวสวน เพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพื่อบริหารและจัดการข้าว และให้คำแนะนำเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์

                            

 

อื่นๆ

เมนู