ข้าพเจ้า นายรัฐพงษ์  คำแพง ผู้ปฏิบัติงานประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการมหาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

สำหรับเดือนสุดท้ายได้มีการจัดตลาด..ตะลุยเดิ่น ในวันที่ 19ธันวาคม2564 ตลาดที่ชาวบ้านในพื้นที่นำสินค้าในท้องถิ่น มาแลกเปลี่ยนและค้าขายกัน ซึ่งจุดประสงค์ของการจัด ตลาด…ตะลุยเดิ่น เพื่อต้องการที่จะผลักดันชุมชน เพื่อให้ผลิตภัณฑ์จากพืชเศรษฐกิจที่เรานำมาแปรรูปและตีตลาดให้กว้างขึ้นเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรสำหรับโครงการที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนั่นเอง สำหรับกำหนดการการจัดตลาด…ตะลุยเดิ่น เราได้เพิ่มขั้นตอนการบายศรีสู่ขวัญผู้ปฏิบัติงานตำบลโคกมะม่วง ที่จะสิ้นสุดสัญญาลงในเดือนธันวาคมนี้ เพื่อเป็นสิริมงคลและได้รับคำอวยพรจากชาวบ้านที่ได้ทำงานร่วมกันตั้งแต่เริ่มต้นจนจบด้วยความสำเร็จ เป็นบรรยากาศที่อบอุ่นใจปนกับความเศร้าใจที่จะต้องจากลากัน

อื่นๆ

เมนู