ข้าพเจ้า นายรัฐพงษ์  คำแพง ผู้ปฏิบัติงานประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการมหาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

ทางกลุ่มได้มีการร่วมมือกับหลายหน่วยงานสร้างแพ็คเกจใหม่ โดยมีหลักการดังนี้

1.ชื่อแบรนด์ของสินค้าสอดคล้องกับผลิตภัณฑ์

2.สร้างโลโก้ทำให้สินค้าจดจำได้

3.รักษาสิ่งแวดล้อม

4.มีขนาดใหญ่ขึ้น

5.เพิ่มปริมาณผลิตภัณฑ์

6.การโปรโมทสินค้ามห้เป็นที่รู้จัก

การออกแบบบรรจุภัณฑ์ของเราทำให้ลูกค้าได้เห็นว่าบรรจุภัณฑ์ของเรานั้นเป็นสินค้าอะไร บอกรายละเอียดของสินค้าอย่างชัดเจน เพื่อที่จะทำให้ลูกค้าที่ได้เข้ามาเห็นนั้นจะได้ตัดสินใจที่จะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ได้ง่ายมากยิ่งขึ้น บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์นั้น เป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการจำหน่ายสินค้าทั้งในด้านการจัดจำหน่ายและการขนส่ง ตลอดจนการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า เพื่อให้สามารถสู้คู่แข่งทางการค้าในตลาดได้อย่างมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคตได้อย่างยั่งยืน

ปัจุบันสินค้าผลิตภัณฑ์ได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้น เพราะได้นำความรู้จากศาสตร์สมัยใหม่เข้ามาประกอบ เช่น ด้านการคัดสรร ด้านการผลิต การโปรโมท การเก็บรักษา และยังสะท้อนให้เห็นเรื่องราวความเป็นท้องถิ่น และการสร้างอัตลักษณ์ของสินค้าชุมชนเป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้น

อื่นๆ

เมนู