ข้าพเจ้านางสาวจีรภรณ์ หล่อเภรี ประเภทนักศึกษา เป็นผู้ปฏิบัติงานตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วในประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ MS06 ประจำเดือนธัวาคม 2564 

กิจกรรม เปิดตลาด….ตะลุยเดิ่นครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2564 จัดโดยผู้ปฏิบัติงาน U2T ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในหลักสูตร หลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนรองรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์
  • ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด
  • ขอขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ตำบลโคกมะม่วง ผู้นำชุมชน แขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ที่ให้เกียรติมาร่วมงาน และร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ ผู้ผู้ปฏิบัติงาน U2T ตำบลโคกมะม่วง
 
ร้านที่มาร่วมแสดงผลงานและจำหน่ายผลผลิตในงาน
1.สวนเงาะ ทุเรียน ลุงคำพันธุ์ นาวาพันธ์ไม้ ประเภท ต้นพันธ์ไม้ผลทุเรียน ต้นพันธ์กระท่อม
2. สวนขนุนทวาย ธนกฤษ ทองเทพ
3.ลำไย คุณสายชล กาทอง
4.สวนทุเรียนสมใจ ( น้าแมว )ประเภทผลไม้ในฤดู
5.สวนโฮมฮักรักแฝก (น้าแดนนภา นันลา) ประเภทแปรรูปผลผลิต
6. เพียงนภา น้ำเสาวรส เสาวรส
7. สวนขนุนทวาย เเม่บุญสวน เจริญศิลป์
8. ขนุนทอดU2T กลุ่มเเม่บ้านเริงแก้ว
9.สวนโอบรัก (วรรณวิษา ทองเรือง) ประเภทบอนสีไม้ประดับ
10.สมุนไพรตรามีแฮง (วินัย มุราษี ) ประเภทหมอสมุนไพร แปรรูปสมุนไพรไทย
11.กล้วยหอมทอง คุณสุพาพร วรรณวิเศษ
12.ร้านน้ำขิง & กุ๊กไก่ อ้อยสุพรรณ 50 สวนลุงทุย (น้าสมจิต คิดรอบ) ประเภทแปรรูป
13.ร้านผัดไทย 99 คุณสุริยา แคว้นเขาเม็ง (เชฟเต้ย)
14.เห็ดฟาง ฟาร์มเห็ดคุณพิศมัย พันธ์สุวรรณ. มะละกอฮอลแลนด์ คุณสุภัสสรา ลักขนัติ. ผักปลอดสาร
15.เจ้ปุ้ง มะขามแช่อิ่ม ก๋วยเตี๋ยวลุยสวน
16.ร้านเก๋ขนมรังผึ่งโบราณ
17.ร้านข้าวจี่มะขามแช่อิ่ม ลูกชิ้นนึ่ง (เจ๊นก,คุณอรทัย บุญล้อม)
18. ข้าเกรียบเห็ด แม่ๆหมู่ 18
19. ร้านน้ำเครื่องดื่มน้องมาย
20. สวนขนุนครูบุญมี น้องเมย์ ประเภท มะละกอฮอลแลนด์
21. The Energy Organic Farm & Café ประเภท ต้นไม้ด่าง กล้วยด่าง
22. สมรักษ์ บวรศรี บอนสี ผักออแกนิค ( บูธนี้เขาจะวางขายด้านนอก )
23.โดรนเกษตร บี.เอ็ม BM Agri Drone Buriram บริการจำหน่าย-ซ่อมบำรุงบ้านปลื้มพัฒนา
24.ร้านกระเป๋าสานน้าเกตุ พรมดาว
25.ร้านน้าบุญช่วงมันลูกเห็บบ้านเริงทรัพย์
26.ร้านลูกชิ้นทอดเจ๊หนิงบ้านเริงทรัพย์
27.ร้านน้องมอสอุปกรณ์ป้องกันโควิด
    
นอกจากนี้แล้วยังมีพิธีบายศรีสู่ขวัญการบายศรี-สู่ขวัญ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในโครงการบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ผู้มาร่วมงานสนใจซื้อสินค้าและผลิตผลิตทางการเกษตรเป็นจำนวนมาก และนอกจากนี้ยังการไลฟ์สดโดยนักศึกษาผู้ปฏิบัติงานในโครงการ เพื่อประชาสัมพันธ์ผลผลิตทางการเกษตรให้ผู้ชมทางบ้านได้รับชมอีกด้วย

อื่นๆ

เมนู