1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS06 - ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ
  4. MS06 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรภายใต้กิจกรรมเพิ่มทักษะในการเสริมสร้างอาชีพเปิดตลาด OTOP ชุมชน

MS06 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรภายใต้กิจกรรมเพิ่มทักษะในการเสริมสร้างอาชีพเปิดตลาด OTOP ชุมชน

ข้าพเจ้า นางสาวอภิญญา จันสองศรี ประเภทนักศึกษา ผู้ปฏิบัติงานประจำสังกัดคณะวิทยาการจัดการ MS06 ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วันที่ 19 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา ได้มีการจัดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรภายใต้กิจกรรมเพิ่มทักษะในการเสริมสร้างอาชีพเปิดตลาด OTOP ชุมชน (ตลาด…ตะลุยเดิ่น ครั้งที่1) ณ ศาลาประชาคม บ้านเริงแก้วหมู่ 9 ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

ซึ่งในพิธีเปิดงานได้เรียนเชิญ รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และยังมีพิธีบายศรีสู่ขวัญ พิธีสู่ขวัญ บางทีเรียกว่า “พิธีบายศรี” หรือ “บายศรีสู่ขวัญ” เป็นประเพณีสำคัญอย่างหนึ่งของชาวอีสาน ประเพณีสู่ขวัญทำกันแทบทุกโอกาส ทั้งในมูลเหตุแห่งความดีและไม่ดี ชาวอีสานถือว่าเป็นประเพณีเรียกขวัญ ให้มาอยู่กับตัว พิธีสู่ขวัญนี้เป็นได้ทั้งการแสดงความชื่นชมยินดี และเป็นการปลอบใจให้เจ้าของขวัญจากคณะ ญาติมิตรและบุคคลทั่วไป ผู้ได้ดีมีโชคหรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือมาเยี่ยมเราก็ยินดีจัด พิธีสู่ขวัญให้ ประเพณีสู่ขวัญจึงเป็นประเพณีทำกันอย่างกว้างขวาง

ภายในงานมีสินค้าทางการเกษตรมากมายให้เลือกชมและเกมให้ร่วมชิงรางวัล

ร้านที่มาร่วมแสดงผลงานและจำหน่ายผลผลิตในงาน
1.สวนเงาะ ทุเรียน ลุงคำพันธุ์ นาวาพันธ์ไม้ ประเภท ต้นพันธ์ไม้ผลทุเรียน ต้นพันธ์กระท่อม
2. สวนขนุนทวาย ธนกฤษ ทองเทพ
3.ลำไย คุณสายชล กาทอง
4.สวนทุเรียนสมใจ ( น้าแมว )ประเภทผลไม้ในฤดู
5.สวนโฮมฮักรักแฝก (น้าแดนนภา นันลา) ประเภทแปรรูปผลผลิต
6. เพียงนภา น้ำเสาวรส เสาวรส
7. สวนขนุนทวาย เเม่บุญสวน เจริญศิลป์
8. ขนุนทอดU2T กลุ่มเเม่บ้านเริงแก้ว
9.สวนโอบรัก (วรรณวิษา ทองเรือง) ประเภทบอนสีไม้ประดับ
10.สมุนไพรตรามีแฮง (วินัย มุราษี ) ประเภทหมอสมุนไพร แปรรูปสมุนไพรไทย
11.กล้วยหอมทอง คุณสุพาพร วรรณวิเศษ
12.ร้านน้ำขิง & กุ๊กไก่ อ้อยสุพรรณ 50 สวนลุงทุย (น้าสมจิต คิดรอบ) ประเภทแปรรูป
13.ร้านผัดไทย 99 คุณสุริยา แคว้นเขาเม็ง (เชฟเต้ย)
14.เห็ดฟาง ฟาร์มเห็ดคุณพิศมัย พันธ์สุวรรณ. มะละกอฮอลแลนด์ คุณสุภัสสรา ลักขนัติ. ผักปลอดสาร
15.เจ้ปุ้ง มะขามแช่อิ่ม ก๋วยเตี๋ยวลุยสวน
16.ร้านเก๋ขนมรังผึ่งโบราณ
17.ร้านข้าวจี่มะขามแช่อิ่ม ลูกชิ้นนึ่ง (เจ๊นก,คุณอรทัย บุญล้อม)
18. ข้าเกรียบเห็ด แม่ๆหมู่ 18
19. ร้านน้ำเครื่องดื่มน้องมาย
20. สวนขนุนครูบุญมี น้องเมย์ ประเภท มะละกอฮอลแลนด์
21. The Energy Organic Farm & Café ประเภท ต้นไม้ด่าง กล้วยด่าง
22. สมรักษ์ บวรศรี บอนสี ผักออแกนิค ( บูธนี้เขาจะวางขายด้านนอก )
23.โดรนเกษตร บี.เอ็ม BM Agri Drone Buriram บริการจำหน่าย-ซ่อมบำรุงบ้านปลื้มพัฒนา
24.ร้านกระเป๋าสานน้าเกตุ พรมดาว
25.ร้านน้าบุญช่วงมันลูกเห็บบ้านเริงทรัพย์
26.ร้านลูกชิ้นทอดเจ๊หนิงบ้านเริงทรัพย์
27.ร้านน้องมอสอุปกรณ์ป้องกันโควิด

ท้ายสุดนี้ ข้าพเจ้าขอขอบคุณทาง อว.และมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ที่ได้จัดโครงการนี้ขึ้นมา ตลอดระยะเวลา 11 เดือน ที่ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานร่วมกับชุมชนและเพื่อนร่วมงานทำให้ได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่น การวางแผนการทำงาน ความสามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รู้จักแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ จนสามารถทำงานทั้งหมดให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

วิดีโอ:Ep.12 คลิปรายงานผลครั้งที่2 เดือนธันวาคม 2564

อื่นๆ

เมนู