เนื่องในโอกาสวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 หรือ “วันพ่อแห่งชาติ” ชาวคณะU2T จึงร่วมกับชาวบ้านบ้านปลื้มมาพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทำความสะอาดบริเวณศาลาหมู่8 และสระน้ำบ้านเรืองแก้วให้มีภูมิทัศน์ที่ดีมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ยังร่วมกันรับประทานอาหารที่ศาลาหมู่8 และประชุมหารือเรื่องต่างๆอีกด้วย

                               

นอกจากนี้ยังร่วมกันประชุมแผนงานการทำงานเดือนสุดท้ายเพื่อปิดโครงการ U2T พร้อมกับงานสุดท้ายคือการเปิดตลาดตะลุยเดิ่นโคกมะม่วง ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 19 ธันวาคม 2564 นี้ ซึ่งเป็นตลาดการเกษตรที่เปิดโอกาสให้ชาวสวนมาร่วมกันนำผลผลิตมาจัดจำหน่าย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆเกี่ยวกับการเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตรต่างๆในงานอีกด้วย

การเตรียมงานในครั้งนี้ทำให้เห็นถึงความร่วมมือของทุกส่วนงานเป็นอย่างดีเสมอมา ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษา ประชาชน บัณฑิต และชาวบ้าน ที่สนับสนุนงานพัฒนาของโครงการ U2T เป็นอย่างดีมาตลอด

อื่นๆ

เมนู