1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS06 - ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ
  4. MS06 – กิจกรรมสาธารณประโยชน์วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ณ ชุมชนบ้านเริงแก้ว ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

MS06 – กิจกรรมสาธารณประโยชน์วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ณ ชุมชนบ้านเริงแก้ว ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้านางสาวจีรภรณ์ หล่อเภรี ประเภทนักศึกษา เป็นผู้ปฏิบัติงานตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วในประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ MS06 ประจำเดือนธัวาคม 2564 

     เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันพ่อแห่งชาติ ชุมชนกลุ่มแม่บ้านเริงแก้ว หมู่ที่8 ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์และทีมงาน U2T จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความดี ในวันที่ 6 ธันวาคม 2564 ทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนให้น่าอยู่และทำความสะอาดล้างและจัดเก็บอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวให้สะอาดและเป็นระเบียบมากขึ้นเพื่อเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน ในการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ทำความสะอาดสถานที่ในชุมชน สิ่งสาธารณะประโยชน์ให้มีความสะอาด ระเบียบเรียบร้อย เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี
   
     หลังจากเสร็จกิจกรรมช่วงเช้า ทางทีมงานและอาจารย์ได้ประชุมวางแผนการทำงานเพื่อเตรียมจัดกิจกรรมในวันที่ 19 ธันวาคม 2564 เป็นกิจกรรมการเปิดตลาด OTOP และกิจกรรมการเล่าเรื่องของเกษตร
  
     19 ธันวาคม นี้ที่ศาลาประชาคม หมู่ 8 บ้านเริงแก้ว ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. ขอเชิญร่วมงาน ” ตลาดนัด.. ตลุยเดิ่น ” พบกับสินค้าเกษตรแปรรูป และผลไม้ตามฤดูกาลมากมายหลายชนิด พร้อมทั้งลุ้นรับของรางวัล ของฝาก ของที่ระลึกมากมาย
วิดีโอ : MS06 รายงานผลการปฏิบัติงานครั้งที่ 1 เดือนธันวาคม 2564

อื่นๆ

เมนู