ข้าพเจ้านายขจรศักดิ์ พูนเจดีย์ ประเภทนักศึกษา  ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ในหลักสูตร  MS06 “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตำบลโคกมะม่วง  อำเภอปะคำ  จังหวัดบุรีรัมย์”

 

วันที่ 19 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา ผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วในประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ร่วมกันจัด เปิดตลาดตะลุยเดิ่น ครั้งที่ 1 ซึ่งมีชาวบ้านในชุมชนนำผลผลิตทางการเกษตรภายในชุมชนออกมาจำหน่ายมากมาย หลากหลายชนิด ผู้คนออกมาจับจ่ายซื้อของ จากการจัดเปิดตลาดตะลุยเดิ่น เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ถือว่าได้การตอบรับที่ดีมาก

สำหรับการเปิดตลาดตะลุยเดิ่นครั้งแรก ถือว่าได้รับการตอบรับดีมาก มีชาวบ้านออกมาขายสินค้าทางการเกษตรมากมาย ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูป หรือไม่แปรรูป คนในชุมชนต่างให้ความสนใจ เข้ามาจับจ่ายซื้อของ และในงานมีผู้เข้าร่วมชมงานเป็นจำนวนมาก ช่วยให้เกษตรกรที่นำผลผลิตมาขายมีรายได้มากยิ่งขึ้น นับว่าเป็นการยกระดับเศรษฐกิจและเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในชุมชน

ช่วงแรกของงานจะเป็นพิธีบายศรีสู่ขวัญให้กับผู้ปฏิบัติงานในตำบลโคกมะม่วงทุกท่าน เพื่อเป็นศิริมงคลและเพื่อให้ขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน และเพื่อเป็นการขอขมาในสิ่งที่ทำไม่ดีอาจจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ดีต่อพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลโคกมะม่วง พร้อมทั้งปิดโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

หลังจากกิจกรรมทุกอย่างเสร็จสิ้นก็ได้ทำการปิดโครงการ u2t ในพื้นที่ตำบลโคกมะม่วง แต่ถึงแม้จะได้ปิดโครงการไปแล้ว แต่รอยยิ้ม ความสุข ความทรงจำที่ดีและมิตรภาพดีๆที่ได้รวมสร้างกันมาตลอดระยะเวลา 2เดือน 30 วัน นั้นยังคงอยู่เสมอไปและจะอยู่ตลอดไป

 

วิดีโอรายงานผลประจำเดือน ครั้งที่ 2

อื่นๆ

เมนู