ข้าพเจ้า นางสาวกานต์ชนก แสวงผล บัณฑิตจบใหม่ กลุ่ม MS06 ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์  ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

กิจกรรม เชิญ ชิม ช้อป ตลาดตะลุยเดิ่น

ตลาด U2T สินค้าแปรรูปด้านการเกษตร ครั้งที่ 1 แบบ (New Normal ) ศาลาประชาคมบ้านเริงแก้ว(บ้านปลื้มพัฒนา) ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์


กิจกรรมเพื่อยกระดับและพัฒนาชุมชม เสริมสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ตำบลโคกมะม่วง เพื่อนำไปสู่การรองรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรต่อไป

จากกิจกรรมกรรมนี้ทำให้พวกเราได้เห็นถึงความสมัครสมานสามัคคีของทีมตะลุยเดิ่น ในการสรรสร้างร่วมมือกันจัดงานตลาดตะลุยเดิ่นนี้ขึ้น อีกทั้งยังได้เห็นถึงความร่วมมือภายในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นแม่ค้าและเกษตรกรในพื้นที่ตำบลโคกมะม่วง ที่ร่วมด้วยช่วยกันที่จะเสริมสร้างและพัฒนาสินค้า ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของคนในพื้นที่ชุมชนไปด้วยกัน

ในการจัดงานตลาดตะลุยเดิ่น ครั้งที่ 1

รายชื่อร้านค้าทั้ง27ร้าน ที่มาร่วมจัดซุ้มแสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆภายในงาน

1.สวนเงาะ ทุเรียน ลุงคำพันธุ์ นาวาพันธ์ไม้ ประเภท ต้นพันธ์ไม้ผลทุเรียน ต้นพันธ์กระท่อม

2. สวนขนุนทวาย ธนกฤษ ทองเทพ

3.ลำไย คุณสายชล กาทอง

4.สวนทุเรียนสมใจ ( น้าแมว )ประเภทผลไม้ในฤดู

5.สวนโฮมฮักรักแฝก (น้าแดนนภา นันลา) ประเภทแปรรูปผลผลิต

6. เพียงนภา น้ำเสาวรส เสาวรส

7. สวนขนุนทวาย เเม่บุญสวน เจริญศิลป์

8. ขนุนทอดU2T กลุ่มเเม่บ้านเริงแก้ว

9.สวนโอบรัก (วรรณวิษา ทองเรือง) ประเภทบอนสีไม้ประดับ

10.สมุนไพรตรามีแฮง (วินัย มุราษี ) ประเภทหมอสมุนไพร แปรรูปสมุนไพรไทย

11.กล้วยหอมทอง คุณสุพาพร วรรณวิเศษ

12.ร้านน้ำขิง & กุ๊กไก่ อ้อยสุพรรณ 50 สวนลุงทุย (น้าสมจิต คิดรอบ) ประเภทแปรรูป

13.ร้านผัดไทย 99 คุณสุริยา แคว้นเขาเม็ง (เชฟเต้ย)

14.เห็ดฟาง ฟาร์มเห็ดคุณพิศมัย พันธ์สุวรรณ. มะละกอฮอลแลนด์ คุณสุภัสสรา ลักขนัติ. ผักปลอดสาร

15.เจ้ปุ้ง มะขามแช่อิ่ม ก๋วยเตี๋ยวลุยสวน

16.ร้านเก๋ขนมรังผึ่งโบราณ

17.ร้านข้าวจี่มะขามแช่อิ่ม ลูกชิ้นนึ่ง (เจ๊นก,คุณอรทัย บุญล้อม)

18. ข้าเกรียบเห็ด แม่ๆหมู่ 18

19. ร้านน้ำเครื่องดื่มน้องมาย

20. สวนขนุนครูบุญมี น้องเมย์ ประเภท มะละกอฮอลแลนด์

21. The Energy Organic Farm & Café ประเภท ต้นไม้ด่าง กล้วยด่าง

22. สมรักษ์ บวรศรี บอนสี ผักออแกนิค ( บูธนี้เขาจะวางขายด้านนอก )

23.โดรนเกษตร บี.เอ็ม BM Agri Drone Buriram บริการจำหน่ายซ่อมบำรุงบ้านปลื้มพัฒนา

24.ร้านกระเป๋าสานน้าเกตุ พรมดาว

25.ร้านน้าบุญช่วงมันลูกเห็บบ้านเริงทรัพย์

26.ร้านลูกชิ้นทอดเจ๊หนิงบ้านเริงทรัพย์

27.ร้านน้องมอสอุปกรณ์ป้องกันโควิด

 

อื่นๆ

เมนู