ข้าพเจ้า นายณัฐพล แสนเสน่ห์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ผู้ปฏิบัติงานประจำสังกัดคณะวิทยาการจัดการ MS06 ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำเดือน ธันวาคม 2564

         เราได้เดินทางเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ในบทความครั้งนี้ ขออนุญาตพูดถึงกิจกรรมตลอดระยะเวลาของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ก็มีกิจกรรมที่ทีมตำบลได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

-สำรวจข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน/ตำบล แบบฟอร์ม 01 แบบฟอร์ม 02

-วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล และ วางแผนเพื่อพัฒนาอาชีพ ความต้องการของชุมชน

-พัฒนาสัมมาอาชีพ และสร้างอาชีพใหม่ เช่น การยกระดับสินค้า OTOP

-ทำกิจกรรม U2T รวมพลังฉีดวัคซีน พิชิตภัยCovid ด้วยวัคซีน

-ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ขนุนทอดกรอบ และข้าวเกรียบขนุน,เห็ด

-กิจกรรมการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน หลักสูตร การขนมลูกเต๋า

-สำรวจข้อมูลพืชเศษฐกิจ

-อบรมโครงการพัฒนาชุมชนท่องเทียวเชิงเกษตร

 

อื่นๆ

เมนู