ข้าพเจ้า นายณัฐพล แสนเสน่ห์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ผู้ปฏิบัติงานประจำสังกัดคณะวิทยาการจัดการ MS06 ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำเดือน ธันวาคม 2564

ในช่วงเดือนธันวาคม เราได้เข้าสู่โค้งสุดท้ายของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ทางทีมตะลุย…เดิ่น ได้จักกิจกรรมเพิ่มทักษะในการเสริมสร้างอาชีพเปิดตลาด OTOP ชุมชน ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 8  ตำบลโคกมะม่วง อำเภอประคำ จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2564

ทางทีมงานตะลุยเดิ่นได้จัดกิจกรรมเปิดตลาด…ตะลุยเดิ่น ตลาดผลไม้ตามฤดูกาล ซึ่งมีชาวบ้านมาออกบูธสินค้ามากมาย มีสวนผลไม้หลากหลายชนิดมาออกบูธ เช่น ลำไย ขนุน กล้าย มะพร้าว มะขาม เป็นต้น

อื่นๆ

เมนู