ข้าพเจ้า นางสาวปวีณา  กาวิน   ผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วในประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ประเภทนักศึกษา ตำบลโคกมะม่วง  อำเภอปะคำ  จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนธันวาคม 2564 ครั้งที่ 2

               

วันที่ 19 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา ผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วในประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ร่วมกันจัด เปิดตลาดตะลุยเดิ่น ครั้งที่ 1 ซึ่งมีชาวบ้านในชุมชนนำผลผลิตทางการเกษตรภายในชุมชนออกมาจำหน่ายมากมาย หลากหลายชนิด ผู้คนออกมาจับจ่ายซื้อของ จากการจัดเปิดตลาดตะลุยเดิ่น เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ถือว่าได้การตอบรับที่ดีมาก

                      

ช่วงแรกของงานจะเป็นพิธีบายศรีสู่ขวัญให้กับผู้ปฏิบัติงานในตำบลโคกมะม่วงทุกท่าน เพื่อเป็นศิริมงคลและเพื่อให้ขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน และเพื่อเป็นการขอขมาในสิ่งที่ทำไม่ดีอาจจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ดีต่อพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลโคกมะม่วง พร้อมทั้งปิดโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

                     

                      

สำหรับการเปิดตลาดตะลุยเดิ่นครั้งแรก ถือว่าได้รับการตอบรับดีมาก มีชาวบ้านออกมาขายสินค้าทางการเกษตรมากมาย ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูป หรือไม่แปรรูป คนในชุมชนต่างให้ความสนใจ เข้ามาจับจ่ายซื้อของ และในงานมีผู้เข้าร่วมชมงานเป็นจำนวนมาก ช่วยให้เกษตรกรที่นำผลผลิตมาขายมีรายได้มากยิ่งขึ้น นับว่าเป็นการยกระดับเศรษฐกิจและเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในชุมชน

และสุดท้ายนี้ ขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่าน พี่ๆในทีมตะลุยเดิ่นทุกคน รวมถึงแม่บ้านเริงแก้ว ที่ได้มอบประสบการณ์ดีๆในการร่วมปฏิบัติงานครั้งนี้ ในการร่วมกันพัฒนาตำบลโคกมะม่วง ขอบคุณความสุข เสียงหัวเราะ และความห่วงใยที่พี่ๆทุกคนมีให้ ขอบคุณมากๆค่ะ

 

อื่นๆ

เมนู