ข้าพเจ้า นางสาวปวีณา  กาวิน   ผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วในประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ประเภทนักศึกษา ตำบลโคกมะม่วง  อำเภอปะคำ  จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนธันวาคม 2564

                          

วันที่ 6 ธันวาคม 2564 เช้าที่สดใส ผู้ปฏิบัติร่วมช่วยกันทำความสะอาดบริเวณศาลา หมู่ 8  ร่วมกับชุมชน มีการทำความสะอาดรอบๆบริเวณศาสลา หมู่ 8 และอุปกรณ์ครัวต่างๆที่ทางหมู่บ้านได้มาใหม่ ช่วยกันนำมาล้างและแต้มสีเพื่อเก็บไว้ใช้งานต่างๆในชุมชน ทุกคนช่วยกันอย่างตั้งใจ สนุกสนาน มีความเป็นกันเองในการทำงาน

                     

ผู้ปฎิบัติงานร่วมกันประชุมวางแผนโครงการการเปิดตลาด OTOP ในวันที่ 19 ธันวาคม ที่จะถึง มีการวางแผนแบ่งหน้าที่ในการรับผิดชอบ ช่วยกันระดมความคิดในการจัดงาน สิ่งที่จะได้ใช้ และอำนวยความสะดวก เพื่อให้งานเป็นไปอย่างราบรื่น

ผู้ปฏิบัติงานร่วมกับกลุ่มแม่บ้าน จัดทำขนุนทอดอบกรอบตามออร์เดอร์และจำหน่ายสู่ท้องตลาด   ช่วยกันทำอย่างขมักเขม้น ทำงานกันด้วยความรักความอบอุ่น มีแต่รอยยิ้ม ความสนุกสนานเฮฮา ขนุนทอดอบกรอบของเราทำจากขนุนทองประเสริฐ มีรสชาติดี กรอบอร่อย หวานมัน

อื่นๆ

เมนู