ข้าพเจ้านางสาววริษา มาตรวังแสง ประเภทนักศึกษา ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในหลักสูตร MS06 “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

ในวันที่ 19 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา ทีมงานโคกมะม่วง ได้จัดกิจกรรมเปิดตลาดตะลุยเดิ่น ณ ศาลาประชาคม บ้านเริงแก้ว หมู่ที่ 8 ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ และเป็นการปิดโครงการ u2t ในพื้นที่ตำบลโคกมะม่วง ในกิจกรรมเปิดตลาดตะลุยเดิ่น เราได้เริ่มด้วยการบายศรีสู่ขวัญให้กับทีมงานที่ได้ทำงานร่วมกันมาตลอดหลายเดือนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและสิริมงคลในการดำเนินชีวิตและอาชีพการงานสืบต่อไป

ระหว่างการดำเนินกิจกรรมการเปิดตลาดเราได้มีการทำการไลฟ์สดผ่านเพจ Facebook “ตะลุยเดิ่น โคกมะม่วง” เพื่อเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์สินค้าในแต่ละบู๊ธและยังเป็นการเอื้อต่อผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมางานได้ได้เห็นบรรยากาศภายในงาน เห็นสินค้าต่างๆและสั่งสินค้าผ่านทางออนไลน์ได้

 

ในท้ายที่สุดหลังจากกิจกรรมทุกอย่างเสร็จสิ้นก็ได้ทำการปิดโครงการ u2t ในพื้นที่ตำบลโคกมะม่วง แต่ถึงแม้จะได้ปิดโครงการไปแล้ว แต่รอยยิ้ม ความสุข และมิตรภาพดีๆที่ได้รวมสร้างกันมาตลอดระยะเวลา11เดือนนั้นยังคงอยู่เสมอไป

 

อื่นๆ

เมนู