ข้าพเจ้านางสาว อภิญญา จันสองศรี (นักศึกษา) ผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ)

ในช่วงตันเดือนที่ผ่านมาทางทีม ตะลุย เดิ่น ได้มีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ นั่นก็คือ ข้าวเกรียบขนุน และข้าวเกรียบเห็ด ซึ่งมีกระแสตอบรับเป็นอย่างมากทั้งในออนไลน์และออฟไลน์

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคมที่ผ่านมา ได้มีการประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 และอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการดำเนินงาน เพื่อแก้ไขปัญหาและผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  ทั้งด้านสุขภาพ  เศรษฐกิจ  สังคม

ในสถานการณ์ covid-19 ที่กำลังระบาดหนักในประเทศไทยในขณะนี้ ส่งผลกระทบไปยังทุกภาคส่วน โดยเฉพาะทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ที่เป็นด่านแรกที่คอยช่วยเหลือและรักษาผู้ป่วยให้หายดี ดังนั้นชาว u2t จึงขอเป็นอีกหนึ่งที่ให้กำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ต้องรับมือกับผู้ป่วย covid-19 ในขณะนี้

สามารถสั่งซื้อสินค้าได้ที่ เพจ ตะลุย เดิ่น หรือ อุดหนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน/เกษตรกร สามารถสั่งซื้อได้ที่

หมู่ 8 โทร 06 3242 9075
หมู่ 11 โทร 08 3510 3226
และหมู่ 18 โทร 09 2988 8353
…รายได้ส่งตรงชุมชน/เกษตรกร 100%…
วิดีโอ : MS06 EP.7 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (สิงหาคม 2564)

อื่นๆ

เมนู