การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ข้าวเกรียบขนุน ข้าวเกรียบเห็ดตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์
โดย นายชนะพล ผินสู่ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
MS06

ในเดือนที่ผ่านมานั้น ทางหลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยว
เชิงเกษตร ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับการตอบรับจากแปรรูปผลิตภัณฑ์ขนุนทอดทำให้มีออเดอร์และยอดการขายที่ดี ต่อมาในสิงหาคมนี้ จึงได้มีการเพิ่มการแปรรูป และเพิ่มสินค้าเข้ามาเป็น ข้าวเกรียบขนุน และข้าวเกรียบเห็ด ซึ่งทั้ง2ผลิตภัณฑ์นี้ ได้มีการเพิ่มเขามาเพื่อเป็นการสร้างรายได้ และการตอบโจทย์ผู้บริโภคอีกด้วย แถมยังเป็นการช่วยส่งเสริมให้มีการนำผลผลิตที่มีอยู่แล้วในชุมชน มาแปรรูปได้อย่างลงตัว

ซึ่งในชุมชนนั้นยังมีผลผลิตอีกมากมายที่สามารถจำหน่ายและเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน แต่เนื่องด้วยสถานการณ์ในช่วงโควิด จึงทำให้ผลไม้ ไม่สามารถส่งออกได้เท่าที่ควร จึงต้องมีการแปรูปต่อไป  แต่อย่างไรก็ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการนี้ได้มีส่วนช่วยเหลือสังคม ชุมชนได้เป็นอย่างมาก และได้ช่วยส่งเสริมอาชีพและรายได้ของชุมชนให้เกิดเป็นความยั่งยืนได้ปันจุบันและอนาคต

 

อื่นๆ

เมนู