1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS06 - ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ
  4. MS06-การแปรรูปผลิตภัณฑ์ขนุนทอด ข้าวเกรียบขนุนและข้าวเกรียบเห็ดของชุมชนตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

MS06-การแปรรูปผลิตภัณฑ์ขนุนทอด ข้าวเกรียบขนุนและข้าวเกรียบเห็ดของชุมชนตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้านางสาวจีรภรณ์ หล่อเภรี ประเภทนักศึกษา เป็นผู้ปฏิบัติงานตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วในประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ MS06 ประจำเดือนสิงหาคม2564 

การแปรรูปผลิตภัณฑ์ขนุนทอดกรอบกับการเปิดตัวข้าวเกรียบขนุนและข้าวเกรียบเห็ดของตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์เป็นการนำผลผลิตทางการเกษตรของคนในชุมชน คือผลไม้ที่ส่งออกไม่ได้ ล้นตลาด เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 มาแปรรูปเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เเละยังส่งเสริมรายได้ ส่งเสริมอาชีพให้ชาวบ้านและช่วยเกษตรกรให้มีรายได้มากขึ้น

การแปรรูปผลิตภัณฑ์ของชุมชนตำบลโคกมะม่วงมีดังนี้

  1. ขนุนทอดกรอบ
  2. ข้าวเกรียบขนุน
  3. ข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้า

เริ่มจากการทำขนุนทอดกรอบที่ช่วงนี้กำลังได้รับความนิยมมากในตลาด คนที่ซื้อไปทานแล้วกลับมาซื้อซ้ำเป็นส่วนใหญ่ เพราะขนุนทอดมีราคาถูกและอร่อย มีหลายรสชาติ มีรสดั้งเดิม รสหวาน และรสเค็ม ราคาเริ่มต้นที่ถุงละ20บาท ทำให้ชาวบ้าน มีรายได้จากการขายขนุนทอดทุกสัปดาห์

หลังจากขนุนทอดกรอบได้รับความนิยมแล้ว เราจึงเปิดตัวขายผลิตภัณฑ์ใหม่ ก็คือข้าวเกรียบขนุนและข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้า ซึ่งข้าวเกรียบขนุนราคาเริ่มต้นที่ถุงละ 20บาท และข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้าราคาเริ่มต้นที่ 25บาท

  • สามารถสั่งซื้อขนุนทอดกรอบ ข้าวเกรียบขนุน และข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้าของชุมชนได้ที่เพจ ตะลุย เดิ่น

วิดีโอ : MS06 EP.7 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (สิงหาคม 2564)

อื่นๆ

เมนู