ข้าพเจ้านางสาวนภสร ศิริประภา ประเภทนักศึกษา  ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ในหลักสูตร  MS06 “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตำบลโคกมะม่วง  อำเภอปะคำ  จังหวัดบุรีรัมย์”  วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อการพัฒนาทักษะการแปรรูปผลไม้ของชุมชนให้มีความหลากหลาย เป็นผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวด้านเกษตร ที่เป็นจุดเด่นของพื้นที่ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

สืบเนื่องจากที่กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน MS06 ได้นำองค์ความรู้ทางด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร โดยในช่วงแรกได้เลือกแปรรูปขนุนเนื่องจากขนุนล้นตลาด ต่อมาชุมชนได้เกิดการพัฒนาต่อยอด โดยได้นำองค์ความรู็เรื่องการแปรรูปไปแปรรูปผลผลิตอื่นที่มีวัตถุดิบได้ในชุมชน ซึ่งในขณะนี้ชุมชนได้แปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ดนางฟ้า เป็นข้าวเกรียบเห็ด ซึ่งการแปรรูปผลิตภัณฑ์ในครั้งนี้เป็นการนำภูมิปัญญาเดิมของชุมชนมาบูรณาการกับความรู้ที่ทางโครงการจัดอบรมให้ความรู้ โดยจัดจำหน่ายภายใต้แบรนด์ U2T ชวนชิมผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเห็ดกลุ่มสตรีบ้านเริ่งทรัพย์

หลังจากเริ่มเปิดตัวข้าวเกรียบเห็ด ก็ได้รับการตอบรับอย่างดี มีออร์เดอร์เข้ามาเรื่อยๆทั้งจากลูกค้ารายเก่าและรายใหม่

       

 

 

อื่นๆ

เมนู