1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS06 - ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ
  4. MS06 U2T โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการประจำตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือน สิงหาคม 2564

MS06 U2T โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการประจำตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือน สิงหาคม 2564

ข้าพเจ้า นายณัฐพล แสนเสน่ห์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ผู้ปฏิบัติงานประจำสังกัดคณะวิทยาการจัดการ MS06 ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการประจำตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ หลังจากผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่ชุมชน หมู่11 บ้านเทพเจริญ ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ในเดือน สิงหาคม 2564 ได้ข้อสรุปร่วมกันว่าจะนำขนุนที่มีคุณภาพ นำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบขนุน เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าของขนุนให้มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น เพื่อขยายตลาด กลุ่มผู้บริโภคให้กว้างมากขึ้นอีกด้วย

สามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์แบบออนไลน์ได้ที่เพจตะลุยเดิ่น และแบบออฟไลน์ได้ที่กลุ่มผลิตโดยตรง

  

อื่นๆ

เมนู