จากโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) สู่หลักสูตร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่ทำโดยคนในชุมชน ณ ปัจจุบันมีกันถึง 3 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ขนุนทอดอบกรอบ ข้าวเกรียบขนุน ข้าวเกรียบเห็ด เมื่อมีผลิตภัณฑ์อีกหนึ่งสิ่งที่จะช่วยกระตุ้นยอดขายให้กับชุมชนก็คือการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ นั่นเอง

สื่อในการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการขายมีอยู่หลากหลายประเภท แต่ที่กำลังได้รับความนิยมและสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากที่สุดคงหนีไม่พ้น “สื่อออนไลน์” จึงเป็นที่มาทำให้ผู้ปฎิบัติงานได้ทำการจัดทำเพจ  FACE BOOK ที่มีชื่อว่า “ตะลุยเดิ่น” เป็นเพจที่จัดทำขึ้นเพื่อใช่เป็นช่องทางในการขายออนไลน์ เพื่อเปิดรับออเดอร์ต่าง ๆ รวมไปถึงประชาสัมพันธ์ด้านต่าง ๆ เดี่ยวกับผลิตภัณฑ์แต่ละตัว ไม่ว่าจะเป็นวิธีการทำ บรรยากาศการทำงานของแม่ ๆ สมาชิกในกลุ่ม รวมไปถึงการอัปเดตเปิดรับออเดอร์ในแต่ละสัปดาห์อีกด้วย

                                                                                                      

ผลการจากเปิดเพจขึ้นมาได้ผลตอบรับที่ดีพอสมควร ทำให้มียอดขายเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในทุกสัปดาห์ ถือเป็นอีกวิธีหนึ่งในการทำสื่อประชาสัมพันธ์ที่ช่วยให้สินค้าในชุมชนเป็นที่รู้จักในวงกว้างอีกด้วย

    

 

 

อื่นๆ

เมนู