ข้าพเจ้า นายอภิสิทธิ์ การเพียร  ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอปะคำ ซึ่งปฏิบัติงานในโครงการเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาลัยวิทยาลัย  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประเภท กพร ประจำตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

ในการปฏิบัติงานในเดือน กันยายน 2564 ที่ศูนย์ดำรงธรรม ข้าพเจ้าได้ปฎิบัติงานในด้าน การให้คำปรึกษาและรับเรื่องร้องทุกข์แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการที่ถูกคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งกระทำละเมิดในสิทธิหรือหน้าที่ ซึ่งเป็นการก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ที่มาร้องทุกข์ต่อศูนย์ดำรงธรรมอำเภอปะคำ เพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่ร้องทุกข์ซึ่งได้รับความเดือดร้อน และปฏิบัติงานในส่วนการทำหนังสือเชิญคู่กรณีทั้งสองฝ่ายที่พิพาทกันมา เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายทำการไกล่เกลี่ยโดยมีคณะกรรมการศูนย์ดำรงธรรมเป็นประธานในการไกล่เกลี่ย เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายได้ยุติข้อพิพาทกันและตกลงเจราจาทำสัญญาประนีประนอมชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหาย เพื่อบรรเทาผลให้ร้ายให้เบาลง

 

รวมไปถึงการปฏิบัติงานในการลงพื้นที่ สำรวจที่ดินที่ในเขตป่าสงวน ในการขอใช้พื้นที่ในการจัดทำบ่อขยะในเขตป่าสงวน ในเขตเทศบาลตำบลปะคำ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อใช้เป็นพื้นที่ในการจัดการและจัดสรรคัดแยกขยะ และควบคุมปริมาณขยะจำนวนมาก เพื่อให้อยู่ในความเป็นระเบียนเรียบร้อยตามนโยบาลของรัฐ

 

อื่นๆ

เมนู