ข้าพเจ้า นางสาวกานต์ชนก แสวงผล บัณฑิตจบใหม่ กลุ่ม MS06 ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์  ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ทีม MS06 ได้ลงพื้นที่ จัดกิจกรรมส่งมอบความรู้ วิธีการทำ”ขนมลูกเต๋า” ให้แก่ชาวบ้านในชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ในตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ 

จากการร่วมกันทำกิจกรรม เราเล็งเห็นแล้วว่าการให้ความรู้เพิ่มเติม ในการทำขนมลูกเต๋า ที่ทางทีมอาจารย์ได้คิดค้นไส้ขนมลูกเต๋าโดยใช้ “เม็ดขนุน” มาทำเป็นไส้ ซึ่งมีรสชาติที่อร่อย และยังสามารถ นำเม็ดขนุนที่เหลือทิ้งจากการใช้แค่เนื้อขนุนเพื่อมาทำขนุนทอด ซึ่งเป็นการนำสิ่งที่เหลือทิ้งมาสร้างให้เกิดประโยชน์ และสามารถสร้างรายได้จากสิ่งเหล่านั้นได้อีกด้วย

นอกจากการทำขนมลูกเต๋าที่ทำไส้จากเม็ดขนุนแล้ว ยังมีไส้เผือก และไส้ถั่วเหลือง ซึ่งเป็นที่นิยมในท้องตลาดอีกด้วย 

 

จากการจัดอบรมกิจกรรม”การทำขนมลูกเต๋า”ในครั้งนี้ ชาวบ้านสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ นำไปทำขนมลูกเต๋าในไส้ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นไส้เม็ดขนุน ไส้เผือก และไส้ถั่วเหลือง เพื่อนำขายและเกิดรายได้เพิ่มเติมในครัวเรือน

อื่นๆ

เมนู