การนำเม็ดขนุนมาแปรรูปของชุมชนตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำจังหวัดบุรีรัมย์

โดย นางสาวคัทลียา เสนาฤทธิ์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ MS06

 

จากที่ทางผู้ปฎิบัติงานในพื้นที่ตำบลโคกมะม่วงได้มีการสงเสริมให้ชาวบ้านมีอาชีพเสริมและเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตผลิตผลิตทางการเกษตรจนตอนนี้ชาวบ้านได้มีการตั้งกลุ่มการแปรรูปจากขนุน มีทั้งขนุนทอด ข้าวเกรียบขนุน

ตอนนี้จึงได้มีการนำเม็ดมาแปรรูปเพิ่มเพื่อให้ชาวบ้านรมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกและยังไม่เป็นการทิ้งเม็ดขนุนอย่าเปล่าประโยชน์ โดยที่ทางชาวบ้านได้นำเม็ดขนุนมาแปรรูปเป็นขนมลูกเต๋า

]

จึงได้มีการจัดอบรมเพื่อสอนทำขนมลูกเต๋าแกชาวบ้านตำบลโคกมะม่วง เพื่อให้ชาวบ้านมีอาชีพติดตัวและนำความรูดเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์อีกด้วย ซึ่งการจัดอบรมครั้งนี้เป็นการจัดอบรมแบบ NEW NORMAL มีการตรวจเช็คอุณภูมิ เว้นระยะห่างตามมาตรการป้องกันไวรัสCOVID19

 

อื่นๆ

เมนู