ข้าพเจ้านางสาวนภสร ศิริประภา ประเภทนักศึกษา  ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ในหลักสูตร  MS06 “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตำบลโคกมะม่วง  อำเภอปะคำ  จังหวัดบุรีรัมย์” 

สืบเนื่องจากการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากขนุนเป็นขนุนทอดกรอบ ในการทำขนุนทอดกรอบเราใช่เนื้อขนุนเป็นวัตถุดิบในการทำ ส่วนเปลือกก็ได้นำไปทำปุ๋ย และในส่วนที่เหลืออีกอย่างคือ เมล็ดขนุน เพื่อไม่ให้เป็นการทิ้งเมล็กไปเปล่าในเดือนกันยายน เราจึงได้จัดอบรมการทำขนมลูกเต๋าโดยนำเอาเม็ดขนุนมาทำเป็นไส้ขนม เพื่อให้ได้ใช้ประโยชน์จากขนุน1ลูกได้อย่างคุ้มค่าและยังสามารถสร้างรายได้เพิ่มให้กับชุมชนได้อีกด้วย

 

 

 

 

ในส่วนของการนำเมล็ดขนุนมาทำ ไส้ขนมลูกเต๋า มีวิธีการทำคร่าวๆดังนี้

  • นำเมล็ดขนุนไปต้มในน้ำเดือดจนเมล็ดขนุนสุกและมีความนิ่ม
  • นำมาปอกเปลือกออกให้หมดจนเหลือแต่เนื้อสีขาวของเมล็ดขนุน
  • นำมาบดจนละเอียดและกวนผสมกับส่วนผสมต่างๆจนแห้ง
  • เมื่อกวนเสร็จแล้วจากนั้นก็นำมาห่อกับแป้งของขนมลูกเต๋า 

     

 

ซึ่งเม็ดขนุนนั้นมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์และมีคุณค่าทางโภชนาการ จึงทำให้ขนมลูกเต๋าใส่เมล็ดขนุนนั้นมีรสชาติที่แปลใหม่และมีประโยชน์ต่อสุขภาพอีกด้วย

  

 

 

อื่นๆ

เมนู