1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS06 - ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ
  4. บทความประจำเดือนกันยายน2564 MS06 U2T กิจกรรมการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน หลักสูตร การทำขนมลูกเต๋าประจำตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

บทความประจำเดือนกันยายน2564 MS06 U2T กิจกรรมการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน หลักสูตร การทำขนมลูกเต๋าประจำตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้า นายณัฐพล แสนเสน่ห์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ผู้ปฏิบัติงานประจำสังกัดคณะวิทยาการจัดการ MS06 ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการประจำตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ในเดือนกันยายนนี้ ข้าพเจ้าทั้งทางคณะทีมงานได้รับมอบหมายให้ร่วมมือจัดการอบรมโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน หลักสูตร การทำขนมลูกเต๋า เพื่อเสริมสร้างความรู้และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการต่อยอดทางอาชีพเสริมให้แก่ชาวบ้านประจำตำบลโคกมะม่วง มะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์  และยังมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ขนุนทอดกรอบ,ข้าวเกรียบขนุน,ข้าวเกรียบเห็ด และมีผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นขนมลูกเต๋า ของตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์เป็นการนำผลผลิตทางการเกษตรของคนในชุมชน

การแปรรูปผลิตภัณฑ์ของชุมชนตำบลโคกมะม่วงมีดังนี้

ขนุนทอดกรอบ

ข้าวเกรียบขนุน

ข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้า

ขนมลูกเต๋า

สามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์แบบออนไลน์ได้ที่เพจตะลุยเดิ่น และแบบออฟไลน์ได้ที่กลุ่มผลิตโดยตรง

อื่นๆ

เมนู