ข้าพเจ้านางสาวจีรภรณ์ หล่อเภรี ประเภทนักศึกษา เป็นผู้ปฏิบัติงานตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วในประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ MS06 ประจำเดือนมิถุนายน 2564

  • กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นทางการเกษตรของตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ในพื้นตำบลโคกมะม่วงมีการปลูกผลไม้ค่อนข้างเยอะและหลากหลายจึงล้นตลาด ขายได้ราคาต่ำเพราะมีจำนวนมาก ซึ่งปัญหาของชุมชนตอนนี้คือ ขนุน จึงทำให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในการการแปรรูปขนุนทอด และข้าวเกรียบขนุน เป็นวิธีพื้นฐานในการแปรรูปผลไม้ การทำขนุนทอดและข้าวเกรียบขนุน จะใช้ขนุนที่แตกต่างกันคือ เราใช้ขนุนดิบนำมาทอดและขนุนสุกจะนำมาทำข้าวเกรียบ จึงทำให้สามารถใช้ประโยชน์ของขนุนได้คุ้มค่ามากขึ้น

ข้าวเกรียบขนุน

             

ขนุนทอดกรอบ

               

  • นอกจากนี้แล้วทางทีมงาน MS06 ยังได้มีการจัดอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปขนุน เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้แก่ชาวบ้าน ให้ชาวบ้านสามารถสร้างรายได้ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 นี้ ทำให้ชาวบ้านหลายๆคนที่ขาดรายได้จากโควิดที่ยังไม่สามารถออกไปทำงานต่างจังหวัดหรือรับจ้างได้นั้น ได้มารวมกลุ่มกันทำอาชีพเสริม สร้างผลิตภัณฑ์ของชุมชนโคกมะม่วงคือ ขนุนทอดกรอบ และทางทีมงานยังช่วยชาวบ้านทำการตลาดขายขนุนทอดกรอบ เพื่อให้ชาวบ้านรู้วิธีการขายและได้รับรายได้เพิ่มมากขึ้น

เรทราคาขนุนทอดกรอบ

  • ขายปลีก 1 ถุงเล็ก : ราคา 20บาท
  • ขายส่ง 50 ถุงเล็ก : ราคา 750 บาท (ถุงละ 15 บาท)
  • ราคาส่ง 1 กิโลกรัม : ราคากิโลกรัมละ 350 บาท
  • ราคาส่ง 2 กิโลกรัมขึ้นไป : ราคากิโลกรัมละ 300 บาท

วิดีโอ :MS06 EP.5 รายงานการปฎิบัติงานประจำเดือนมิถุนายน 2564

 

 

 

อื่นๆ

เมนู