ข้าพเจ้า นางสาวช้องมาศ วิเศษโกสิน  ผู้ปฎิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากให้ประเทศ ประเภทบัณฑิต ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

เริ่มต้นเดือนธันวาคม ด้วยการลงพื้นที่เหมือนทุกครั้ง ร่วมด้วยช่วยกัน ทำความสะอาดภาชนะในครัวเรือนร่วมกับชาวบ้านปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ ๆ บริเวณศาลาประชาคม หมู่ 8 บ้านเริงแก้ว ตำบลโคกมะม่วง

 

 

 

 

 

 

ปิดท้ายด้วยการทำผลิตภัณฑ์ของเรา “บักมี่” ขนุนทอดอบกรอบ ออเดอร์ยังคงมีมาอย่างต่อเนื่อง

นอกจากออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งแล้วยังเตรียมนำไปออกบูธงาน “อีสานล่างU2T Community Fair”

ในวันที่ 9 – 11 ธันวาคม 2564 ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ (อพ.สธ. คลองไผ่) อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

 

 

อื่นๆ

เมนู