ข้าพเจ้านางสาวจีรภรณ์ หล่อเภรี ประเภทนักศึกษา เป็นผู้ปฏิบัติงานตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วในประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ MS06 ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

การลงพื้นที่สำรวจประชากรในตำบลโคกมะม่วงเกี่ยวกับผู้ที่ย้ายกลับบ้าน เนื่องจากสถานการณ์โควิด มีหลายสาเหตุดังนี้

  • ตกงาน
  • ต้องการลดค่าใช้จ่าย
  • กังวลการระบาดของโควิดในพื้นที่เดิม

การย้ายกลับมาบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด จากปัญหาของชาวบ้านในชุมชน ได้ทราบปัญหาหลายอย่าง เช่น ภาวะตกงาน ไม่มีใครจ้างงานขาดรายได้ รายได้ไม่พอใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายก็เพิ่มมากขึ้น มีคำสั่งห้ามออกนอกบ้าน นอกพื้นที่ออกไปทำงานต่างจังหวัดไม่ได้ คนในชุมชนจึงอยากได้รับความช่วยเหลือคือ

  • หางานให้
  •  มีเงินเยียวยา
  • พักชำระหนี้
  • ได้รับประกันโควิด

ทั้งนี้ส่วนใหญ่มีแผนในชีวิตที่จะทำเมื่อกลับมาอยู่บ้านคือ การค้าขาย การทำงานเป็นลูกจ้างประจำ และบางส่วนยังไม่มีแผนเพราะเนื่องจากสถานการณ์โควิดจึงต้องมีการกักตัว ออกไปหางานข้างนอกได้ลำบากขึ้น ทำให้ทราบถึงปัญหาการย้ายกลับมาบ้านของผู้ที่ได้รับผลกระทบซึ่งผู้ที่เดินทางกลับบ้านเป็นกลุ่มประชาชนที่เดินทางกลับมาช่วงวันหยุดเทศกาล เพื่อรอการระบาดของโควิดลดลงจึงจะกลับไปหางานทำใหม่  บางส่วนทำงานออนไลน์ที่บ้าน เปิดกิจการขายของ ทำงานก่อสร้างในชุมชน เป็นต้น การทำงานในครั้งนี้ได้ความร่วมมือจากผู้นำชุมชน อสม.และชาวบ้านในพื้นที่ ได้ให้การช่วยเหลือในการติดต่อกับคนในชุมชนที่มาจากพื้นที่เสี่ยงเป็นอย่างดี

วิดีโอ :MSO6 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

 

 

 

อื่นๆ

เมนู