สถานการณ์โควิดภายในชุมชน ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

โดย คัทลียา เสนาฤทธิ์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ MS06

     สถานการณ์ในปัจจุบันแน่นอนอยู่แล้วว่า ประเทศไทยของเรานั้นกำลังพบกับการแพร่ระบาดของโควิด ทำให้ชาวบ้านใช้ชีวิตประจำวันค้อนข้างลำบาก ชาวบ้านระมัดระวังในการพบปะผู้คนที่จับกลุ่มรวมตัวเป็นจำนวนมากเพื่อหลีกเลี้ยงการแพร่ระบาด

    ทางผู้ทำชุมชนก็ได้มีการปฎิบัติตามประกาศจังหวักอย่างเคร่งครัด ได้มีการตรวจวัดอุณภูมิในร่างกาย ฉีดล้างเจลแอลกอฮอร์และใส่หน้ากากอนามัย  ส่วนบุคคลที่ทำงานอยู่ต่างจังหวัดแล้วกลับบ้านเกิดก็มีการในกักตัวเป็นเวลาอย่างน้อย14วันเพื่อเฝ้าดูอาการ โดยทางชุมชนมีถานที่ให้กักตัวและมีทีมบุคคลากรทางการแพทย์เป็นผู้ควบคุมดูแล

 

     ทางเราจึงได้มีการจัดอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตในชช่วงสถานการณ์โควิดกำลังแพร่ระบาด มีการให้ผู้สูงอายุออกกำลังกายกายภาพบำบัด สอนทำเจลแอลกอฮอร์ในแกชุมชนอีกด้วย

อื่นๆ

เมนู