โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรภายใต้กิจกรรมเพิ่มทักษะในการเสริมสร้างอาชีพเปิดตลาด OTOP ชุมชน ศาลาประชาคมหมู่ที่ 8       ตำบลโคกมะม่วง อำเภอประคำ จังหวัดบุรีรัมย์                  ในวันที่ 19 ธันวาคม 2564

    

     เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นในรูปแบบตลาดชุมชนเพื่อสร้างรายได้ให้คนในชุมชนได้มีรายได้เสริมนอกเหนือจากที่มีรายได้หลักจากการทำเกษตรที่คนในชุมชนได้ใช้เวลาว่างในการทำผลิตภัณฑ์ เช่น ผลไม้แปลรูป อาหารแปลรูป ลูกประคบสมุนไพร น้ำสมุนไพร เครื่องจักรสาน พืชผักผลไม้ และต้นไม่สวยงาม เป็นต้น

   และนอกเหนือจากการเปิดตลาดชุมชนแล้วทางทีมU2Tโคกมะม่วงยังมีกิจกรรมนันทนาการสร้างรอยยิ้ม และเสียงหัวเราะให้กับพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ และ ยังมีของที่ระลึกแจกให้กับคนในงาน

อื่นๆ

เมนู