“ทองประเสริฐ”

“ขนุนทองประเสริฐ”เป็นสายพันธุ์ขนุนที่ในปัจจุบันนิยมปลูกกันมากแทบทุกพื้นที่ของประเทศไทย โดยที่มาของสายพันธุ์นี้เกิดจากคุณยงยุทธ วงษ์จิราษฎร์ อยู่ที่สวนบ้านยางงาม ตำบลกระแส อำแกลง จังหวัดระยอง คุณยงยุทธเล่าว่าประมาณปี 2529 มีคนรู้จักที่ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เห็นขนุนที่นั่นคุณภาพดีจึงนำขนุนทั้งผลส่งมาให้ เมื่อได้แกะและชิมเนื้อแล้วเห็นว่ามีรสชาติอร่อยหวาน กรอบจึงนำเมล็ดมาเพาะไว้ ต่อมาขนุนที่นำมาเพาะก็ให้ผลผลิตในเวลาที่รวดเร็วมาก คุณยงยุทธจึงได้เลือกต้นที่ดีที่สุดมาขยายพันธุ์ต่อ พร้อมกับตั้งชื่อว่า “ทองประเสริฐ” เนื่องจากยวงขนุนมีสีเหลืองทอง และแพร่กระจายมาถึงทุกวันนี้

ขนุนทองประเสริฐจัดว่าเป็นพันธุ์เบา สามารถออกดอกติดผลได้เมื่อมีอายุ 2 ปี หลังการปลูก และสามารถให้ผลได้ตลอดปี เป็นสายพันธุ์ที่ติดลูกดก เนื้อเยอะ เมื่อผลสมบูรณ์สามารถแกะเนื้อได้ถึงร้อยละ 50 ของน้ำหนักผล รสชาติหวาน เนื้อนุ่มกรอบ เป็นพันธุ์ที่เหมาะแก่การปลูกเพื่อการส่งออก เนื่องจากเนื้อขนุนจะยังแข็งกรอบต่างจากพันธุ์อื่น ๆ จึงเหมาะกับการขนส่งที่ต้องใช้เวลาหลายวัน ขนุนทองประเสริฐได้รับความนิยมจากตลาดในประเทศจีน และกัมพูชามากกว่าพันธุ์อื่น ๆ เนื่องมาจากในประเทศจีนนิยมนำขนุนมาใช้ในงานเทศกาลต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล

อื่นๆ

เมนู