ข้าพเจ้านางสาวกิตติวรา โม้คำ ผู้ปฎิบัติงานประเภท(ประชาชน) ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

วิธีทำขนุนทอดกรอบ

อุปกรณ์

 1. มีดสำหรับปอกผลไม้
 2. ตระแกรงลวดตักขนุน
 3. กระทะสำหรับทอด
 4. ภาชนะใส่ขนุน
 5. กระดาษ ซับน้ำมัน
 6. เตาสำหรับทอด
 7. ตะหลิวสำหรับทอด
 8. ภาชนะบรรจุ
 9. เตาอบ

ส่วนประกอบที่สำคัญ

 1. ขนุนแก่จัด (แต่ไม่สุก)
 2. น้ำมัน สำหรับทอด

3.น้ำตาลทราย เนย (สำหรับรสหวาน)

วิธีการทำขนุนทอดกรอบ (รสออริจินัล)

 1. ปอกเปลือกขนุนออกเลือกเอาแต่ยวงโดยไม่ต้องแกะเมล็ดออก
 2. ใช้มีดปอกผลไม้ฝานเนื้อขนุนบาง ๆ จนรอบเมล็ดขนุน
 3. นำขนุนที่ฝานเสร็จแล้ว ลงทอดในกระทะที่น้ำมันร้อน ๆ
 4. เมื่อขนุนเหลืองแล้วตักขึ้นใส่ภาชนะที่รองด้วยกระดาษซับน้ำมัน

5.นำขนุนที่ทอดแล้วบรรจุภาชนะแล้วผนึกไม่ให้อากาศเข้าได้

วิธีการทำขนุนทอดกรอบ (รสหวาน)

1.ปอกเปลือกขนุนออกเลือกเอาแต่ยวงโดยไม่ต้องแกะเมล็ดออก

2.ใช้มีดปอกผลไม้ฝานเนื้อขนุนบาง ๆ จนรอบเมล็ดขนุน

3.นำขนุนที่ฝานเสร็จแล้ว ลงทอดในกระทะที่น้ำมันร้อน ๆ

4.เมื่อ ขนุนเหลืองแล้วตักขึ้นใส่ภาชนะที่รองด้วยกระดาษซับน้ำมัน

5.เคี่ยวน้ำเชื่อมกับเนยทิ้งไว้ให้เย็น

6.นำขนุนที่ทอดเสร็จแล้วคลุกลงในน้ำเชื่อมให้เข้ากันดีแล้วนำไปอบอีก 2 นาที

7.ตักใส่ภาชนะที่รองด้วยกระดาษซับมัน

8.นำขนุนที่ปรุงรสแล้วบรรจุภาชนะและผนึกไม่ให้อากาศ เข้าได้

อื่นๆ

เมนู