ข้าพเจ้า นางสาว กิตติวรา โม้คำ ผู้ปฏิบัติงานประเภท (ประชาชน) ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการมหาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างแก้วให้ประเทศ

ทางกลุ่มได้มีการร่วมมือกับหลายหน่วยงานสร้างแพ็คเกจใหม่ โดยมีหลักการดังนี้    

1.ชื่อแบรนด์ของสินค้าสอดคล้องกับผลิตภัณฑ์  

2.สร้างโลโก้ทำให้สินค้าจดจำได้       

3.รักษาสิ่งแวดล้อม                      

4.มีขนาดใหญ่ขึ้น                      

5.เพิ่มปริมาณผลิตภัณฑ์

การออกแบบบรรจุภัณฑ์ของเราทำให้ลูกค้าได้เห็นว่าบรรจุภัณฑ์ของเรานั้นเป็นสินค้าอะไร บอกรายละเอียดของสินค้าอย่างชัดเจน เพื่อที่จะทำให้ลูกค้าที่ได้เข้ามาเห็นนั้นจะได้ตัดสินใจที่จะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ได้ง่ายมากยิ่งขึ้น บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์นั้น เป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการจำหน่ายสินค้าทั้งในด้านการจัดจำหน่ายและการขนส่ง ตลอดจนการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า เพื่อให้สามารถสู้คู่แข่งทางการค้าในตลาดได้อย่างมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคตได้อย่างยั่งยืน

แพ็คเกจเดิม

อื่นๆ

เมนู