ข้าพเจ้า นางสาวสุกัญญา โพธิ์วิเศษ MS06 ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์  ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ในครั้งนี้เราได้มองเห็นถึงปัญหาของชาวตำบลโคกมะม่วงในเรื่องลผลิตเนื่องจากสถานการณ์โควิดทำให้ผลผลิตในชุมชนขายไม่ได้ เราจึงหาวิธีแก้ปัญหาโดยการทำผลผลิตในชุมชนมาทำการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตเเละเพิ่มรายได้ให้คนในชุมชน และได้มีการจัดอบรมให้กับคนในชุมชนในเรื่องการแปรรูปผลไม้ในชุมชน โดยทางชุมชนเลือกแปรรูปขนุน มาแปรรูปเป็นขนุนทอดกรอบ เพื่อสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนเเละยังเป็นการสร้างอาชีพเสริมให้กับคนในชุมชนอีกด้วย

นอกจากที่เราจะได้ลงมาช่วยคนในชุมชนสร้างอาชีพเสริมเเละสร้างรายได้เเล้วนั้น เรายังได้เห็นอีกด้านของการทำงานของคนในชุมชน ได้เห็นถึงความสามัคคี การร่วมเเรงร่วมใจกันของคนในชุมชนทำให้เรารู้สึกประทับใจ เเละมีความสุขในการทำงานร่วมกันกับคนในชุมชนทุกครั้งที่ได้ลงพื้นที่

 

หลังจากที่ข้าพเจ้าจะลงพื้นที่เพื่อติดตามการทำงานของคนในชุมชนนั้น ข้าพเจ้ายังได้มีโอกาสลงสำรวจพื้นที่เเหล่งน้ำ เเละสถานที่ท่องเที่ยวของตำบลโคกมะม่วง เเละสิ่งที่ข้าพเจ้าภูมิใจนำเสนอนั้นก็คือ ถ้ำร้อยรู ซึ่งจะมีจุดถ่ายรูปเก๋ๆที่พอไปถึงเเล้วก็อดที่จะกดชัตเตอร์ไม่ได้

 

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู