ข้าพเจ้า นางสาว กิตติวรา โม้คำ ผู้ปฏิบัติงานประเภท (ประชาชน) ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

ในการปฏิบัติงานเดือนตุลาคม พ.ศ 2564 ได้มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพชุมชน วันที่ 16 ตุลาคม ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกมะม่วง บ้านปลื้มใต้

ได้มีวิทยามาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา มาให้ความรู้เกี่ยวการออกกำลังกายอย่างถูกวิธีแก่ผู้สูงอายุในชุมชน   ให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพเกี่ยวกับความปลอดภัย เมื่อผู้สูงอายุทำกิจกรรมทางกาย กิจกรรมนี้มีประโยชน์อย่างมาก ทำให้ได้เคลื่อนไหวร่างกายเพิ่มความแข็งแรง ทนทาน ห่างไกลจากโรค

กิจกรรมนี้ยังทำให้ผู้สูงอายุได้พบปะกับผู้อื่นในวัยใกล้เคียงกัน นอกจากนี้การออกกำลังกายยังกระตุ้นให้ร่างกายหลั่งสารเอ็นดอร์ฟินเป็นสารแห่งความสุขออกมา ช่วยลดความเครียด ความวิตกกังวลได้ เพราะสุขภาพกายมีผลต่อสุขภาพจิตโดยตรง

อื่นๆ

เมนู