ข้าพเจ้า นางพีรลักษณ์  แคว้นเขาเม็ง ประเภทประชาชน จากโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

สำหรับเดือนพฤศจิกายนนี้ นับว่าเป็นเดือนที่มีกิจกรรมมากมาย มีหลายสิ่งให้ได้เรียนรู้พร้อมความตื่นเต้นและความภาคภูมิใจในการทำงานในตำบลโคกมะม่วง โดยเฉพาะตำบลโคกมะม่วงเราได้เข้าร่วมแข่งขัน  U2T National Hackathon ในระดับประเทศ ซึ่งการทำงานของทีมร่วมกับชาวชุมชนฯ ทุกคนให้ความร่วมไม้ร่วมกันเป็นอย่างดี มีความขมักเขม้นตั้งใจทำงานและผลงานที่ออกมาก็เป็นที่ภาคภูมิใจของทุกคนในทีม ต่างทำงานกันด้วยความมุ่งมั่น สนุกสนาน มีความสมัครสมานสามัคคี สร้างผลงานให้กับตำบลให้กับชุมชน และสร้างคุณภาพให้กับผลิตภัณฑ์ที่เราได้นำมาแปรรูปตั้งแต่ช่วงแรก ๆของโครงการจนถึงปัจจุบันเราสามารถยกระดับสินค้าให้มีคุณภาพที่สมบูรณ์แบบตามข้อมูลทางโภชนาการ จากที่เรามียอดจำหน่ายแค่ในประเทศก็จะมีการพัฒนาไปยังต่างประเทศในลำดับต่อไป และยังมีกิจกรรมอื่น ๆ ร่วมด้วย อาทิ เช่น การปักพิกัดสวนเกษตร ผักผลไม้ พืชทางเศรษฐกิจของชุมชน นำเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาชุมชนเพื่อนำไปพัฒนาเป็นเกษตรท่องเที่ยวต่อไป ชาวชุมชนก็ให้ความสนใจและเข้าร่วมโครงการเป็นอย่างดี

อื่นๆ

เมนู