ข้าพเจ้า นางสาวนริมล ปามุทา เจ้าหน้าที่ดำเนินงานในต.โคกมะม่วง ในเดือนกันยายน 2564

จากการเเปรรูปขนุนทอดอบกรอบ กลุ่มเเม่บ้านได้นำเมล็ดของขนุนไปหมักทำปุ๋ยชีวภาพ เพื่อใช้ในการเกษตร  เเละทีมงานU2T ต.โคกมะม่วง จึงได้คิดวิธีการ นำเมล็ดของขนุนที่เหลือจากการเเปรรูปขนุนทอด มาต่อยอดผลิตภัณฑ์ โดยนำมาทำเป็นไส้ของขนมลูกเต๋า โดยได้มีท่านวิทยากรจาก คณะเทคโนโลยีอาหาร ได้ให้ความอนุเคาะห์ในการสอนวิธีการทำขนมลูกเต๋าไส้เมล็ดขนุน

วิธีการทำขนมลูกเต๋า ไม่ได้ยุ่งยากเลยคะ เราสามารถใช้วัตถุดิบ อุปกรณ์ในครัวเรือนของเรามาใช้ในการทำได้เลยคร้าา  และทีมงาน U2T ต.โคกมะม่วง ยังได้สอนวิธีการทำขนมลูกเต๋าให้กับกลุ่มเเม่บ้านเเละประชาชนในชุมชนที่ให้ความสนใจการทำขนมลูกเต๋าไส้เมล็ดขนุน เพื่อนำไปสร้างอาชีพในครัวเรือนได้ต่อไปจ้าา

และตอนนี้ เรายังมีขนมลูกเต๋าไส้เมล็ดขนุน จำหน่ายเเล้วนะคะ ในราคากระปุกละ 25 บาทจ้าาา

 

อื่นๆ

เมนู