1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS06 - ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ
  4. การจัดกิจกรรมจิตอาสาถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9 และกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพ ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

การจัดกิจกรรมจิตอาสาถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9 และกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพ ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

การจัดกิจกรรมจิตอาสาถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9
และกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพ ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

                ข้าพเจ้า นางสาวอารียา อันไธสง บัณฑิตจบใหม่ กลุ่ม MS06 ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์  ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (รอบ 3)

                 ตลอดระยะเวลาในการดำเนินงานของทีม MS06 ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ภายใต้ชื่อกิจกรรม จิตอาสา พัฒนาชุมชน  ในวันที่ 13 ตุลาคม 2564 เป็นกิจกรรมการพัฒนาปรับภูมิทัศน์รอบสวนสาธารณะบ้านเริงแก้ว ปลูกต้นไม้บริเวณรอบข้างสระน้ำ โดยเป็นการร่วมแรงร่วมใจจากทางด้านทีม  และชาวบ้านในตำบลโคกมะม่วง ทำให้เห็นถึงความสามัคคีในกลุ่มคณะ 

              วันที่ 16 ตุลาคม 2564 ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ ณ อนามัยบ้านเทพพัฒนา ในตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 2 ซึ่งในครั้งนี้วิทยากรได้มาให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุในการออกกำลังกาย โดยใช้ยางยืด ถือเป็นการต่อยอดจากการออกกำลังจากครั้งที่แล้ว  

          การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ชุมชนก็ให้การตอบรับ และให้ความร่วมมือที่ดีมาก คุณตาคุณยายร่วมใจกันเรียนรู้ท่าการออกกำลังกายตั้งแต่ท่าแรกจนท่าสุดท้าย ทำให้เห็นถึงความตั้งใจ และความสามัคคี และยังแสดงให้เห็นถึงการที่ชุมชนคำนึงถึงสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญ ถือว่าเป็นผลลัพธ์ที่ดีมากที่เราได้จัดกิจกรรมในครั้งนี้

อื่นๆ

เมนู