ข้าพเจ้า นางสาวช้องมาศ วิเศษโกสิน (บัณฑิตจบใหม่) กลุ่ม MS06  ผู้ปฏิบัติงานตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์  ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคม

 

ทีม MS06 ได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรม 2 กิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 9 ) วันที่ 13 ตุลาคม 2564  ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมปรับภูมิทัศน์รอบสวนสาธารณะบ้านเริงแก้วเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ได้ทำการปลูกต้นไม้บริเวณรอบข้างสระน้ำ จากพื้นที่รกร้างมองไม่ค่อยเห็นภูมิทัศน์ก็ได้สวยงาม สะอาดตาขึ้นหลังจากทำเสร็จ โดยเป็นการร่วมแรงร่วมใจจากทางด้านทีม MS06 และชาวบ้าน ได้เห็นถึงความสามัคคีในกลุ่มคณะ ทุกๆ คนร่วมแรงร่วมใจช่วยกันอย่างไม่ย่อท้อ ทำให้งานเสร็จไวและออกมาได้ดีมากๆ

         

 

 

 

 

และ ในวันที่ 16 ตุลาคม 2564 ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ ในตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 2 แล้ว ซึ่งในครั้งนี้วิทยากรได้มาให้ความรู้แก่ชุมชนในการออกกำลังกายเป็นการต่อยอดจากเมื่อครั้งที่แล้ว

         

ถึงแม้จะเป็นครั้งที่ 2 ชุมชนก็ให้การตอบรับดีมากๆ แสดงให้เห็นถึงการที่ชุมชนคำนึงถึงสุขภาพอีกทั้งยังเป็นผลลัพธ์ที่ดีมากที่เราได้จัดกิจกรรมในครั้งนี้

อื่นๆ

เมนู