ดิฉัน นางสาวนิจวิภา การรัมย์ (บัณฑิตจบใหม่) เจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลโคกมะม่วง อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ ในระหว่างช่วงวันที่ 03-10 กุมภาพันธ์ 2564 ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
ดิฉันได้มีโอกาสมาเรียนรู้เกษตรกรรมการเสริมสร้างรายได้เพิ่ม โดยการเพาะเห็ดนางฟ้า จากนายสมควร และนางศรีทอง นนทะศรี เกษตรกรบ้านปลื้มพัฒนา ต.โคกมะม่วง อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ ที่เคยมีอาชีพทำนาและไร่มันสำปะหลัง แต่ประสบปัญหาขาดทุนต่อเนื่องรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย ทำให้ครอบครัวยากจนซ้ำซาก จึงตัดสินใจนำความรู้จากการไปศึกษาดูงานที่ศูนย์ศิลปาชีพ จ.นครปฐม มาทดลองเพาะเห็ดขอนดำ และเห็ดนางฟ้าภูฐานแบบปลอดสารขาย

นายสมควรบอกว่า หลังจากหันมาเพาะเห็ดและทำก้อนเห็ดขายทำให้มีรายได้เลี้ยงครอบครัวได้โดยไม่เดือดร้อน ทั้งยังสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านและผู้สูงอายุในหมู่บ้านที่มารับจ้างบรรจุก้อนเชื้อเห็ดอีกด้วย นอกจากนี้ยังได้มีการจัดตั้งเป็นกลุ่มชื่อ “กลุ่มฟาร์มเห็ดแม่ศรีทอง”

หลังจากประสบผลสำเร็จในการเพาะเห็ดขายก็มีเกษตรกรทั้งใน จ.บุรีรัมย์ และจังหวัดใกล้เคียงเดินทางมาศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง ทางอำเภอปะคำยังยกให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ในโครงการหมู่บ้านโอทอปนวัตวิถีอีกด้วย
อย่างไรแล้ว ดิฉันต้องขอขอบคุณทั้ง2ท่าน ที่ให้โอกาสและอธิบายการเพาะเห็ดนางฟ้าให้พวกเราได้ฟังและเรียนรู้อย่างเห็นภาพของจริงด้วยค่ะ เป็นการต้อนรับที่อบอุ่นมากๆค่ะ

อื่นๆ

เมนู