ดิฉันนางสาว นิจวิภา การรัมย์ เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ต.โคกมะม่วง อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ (บัณฑิตจบใหม่) ได้มีการจัดโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยงเชิงเกษตร
กิจกรรมการทำปุ๋ยชีวภาพ/การทำปุ๋ยอินทรีย์จากขยะครัวเรือน ในวันที่ 05 มิถุนายน 2564

เปลือกขนุน เป็นของเหลือทิ้ง หรือเรียกง่ายๆ ว่า เป็นขยะที่ทุกคนมองข้าม แต่สามารถมองเห็นค่า นำเปลือกขนุนที่เหลือทิ้งมาทำเป็นปุ๋ยหมักใช้ปลูกพืชในสวนตัวเอง และทำขายได้อีกด้วย
โดยทางสวิทยากรณ์ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร จากมหาวิทยาลัย สอนขั้นตอน เริ่มจากการนำเปลือกขนุนที่ไม่ใช้ โดยมีข้อแม้ว่า ห้ามมีขยะที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ปะปนมาเด็ดขาด หากพบเห็นให้หยุดทิ้งและขนกลับทันที

ส่วนเปลือกขนุนที่เหลือทิ้ง นำมากองทิ้งไว้ในตะกร้าหมัก แล้วนำน้ำหมักรสจืด น้ำส้มควันไม้ ใบไม้แห้ง และ พด.1 ใส่ เพื่อให้เกิดการย่อยสลาย และดับกลิ่น ไล่แมลงวันได้
ทิ้งไว้ประมาณ 1 เดือน สามารถเป็นปุ๋ยหัวเชื้อและนำมาผสมน้ำเปล่าเจือจาง และนำไปพ่นกระจายได้

สำหรับกิจกรรมนี้ ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในหมู่เกษตรกร เนื่องจากทางตำบลค่อนข้างมีแมลงวันและแมลงหวี่เป็นจำนวนมาก และได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น

อื่นๆ

เมนู