ข้าพเจ้านางสาวพฤกษชาติ วงศ์ประสิทธิ์ ประเภทนักศึกษา  ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ในหลักสูตร  MS06 “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตำบลโคกมะม่วง  อำเภอปะคำ  จังหวัดบุรีรัมย์”

ในเดือนตุลาคมนี้ ทางทีมตะลุยเดิ่น…โคกมะม่วง กลุ่มผู้ปฎิบัติโครงการ U2T ตำบลโคกมะม่วง ร่วมกับผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ ได้ร่วมกันทำความดี จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความดีพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดสวนสาธารณะรอบสระโบราณ บ้านเริงแก้ว โดยมีชาวบ้านร่วมทำกิจกรรมด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ และกิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ บริเวณสวนสาธารณะรอบสระโบราณ บ้านเริงแก้ว ตำบลโคกมะม่วง

วันที่ 16 ตุลาคม 2564 ทีมตะลุยเดิ่น…โคกมะม่วง จัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพชุมชน ให้กับผู้สูงอายุตำบลโคกมะม่วง เพื่อส่งเสริมและเสริมสร้างให้กลุ่มผู้สูงอายุให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง โดยมีผศ.สราวุธ ทัศนาวิวัฒน์ สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อาจารย์วิศรุต ศรีแก้ว อาจารย์ปิยะวัฒน์ ลือโสภา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ การจัดกิจกรรมนี้ทำให้คุณตา คุณยาย ได้ยืดเส้นยืดสาย โยกย้ายขยับร่างกาย มีรอยยิ้มและเสียงหัวเราะตลอดทั้งงาน

 

อื่นๆ

เมนู