ข้าพเจ้านางสาวอรวรรณ บุญศรี พนักงานปฏิบัติงานในพื้นที่ตำบลโคกมะม่วง ประเภทประชาชน

เนื่องจากสถานการณ์โควิด ทางทีมงานของโครงการ U2T ms06 ได้ลงพื้นที่ให้ความรู้ป้องกันตัวเองจากเชื้อไวรัสโควิด 19 เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดและป้องกันการแพร่เชื้อ

จึงได้ทำการแจกแมสและเจลแอลกอฮอล์ในพื้นที่ที่มีการทำกิจกรรมทางศาสนาคือ วัด ทั้ง 3 แห่งในตำบลโคกม่วงให้กับประชาชนในพื้นที่ที่มาทำบุญในวันวิสาขบูชา หลังจากแจกแมสและแอลกอฮอล์ ได้ร่วมกับทีม ms-06 ทำกิจกรรมทำความสะอาดพื้นที่บริเวณวัด เพื่อทำให้สภาพแวดล้อมในชุมชนสะอาดได้อยู่และลดการแพร่กระจายของไวรัสโควิด 19

อีกทั้งยังได้อบรมความรู้การทําเจลแอลกอฮอล์จากวิทยากร วิธีป้องกัน ล้างมือและการสวมหน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง พร้อมทั้งยังรณรงค์ให้คนในชุมชนฉีดวัคซีนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและภูมิคุ้มกันให้แก่ตัวเอง เพื่อลดความวิตกกังวลของผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนอีกด้วย

 

อื่นๆ

เมนู