ข้าพเจ้านางสาวอภิญญา จันสองศรี ประเภทนักศึกษา ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ)

จากที่เราได้จัดอบรมให้กับคนในชุมชนโคกมะม่วง ในโครงการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร” หลังจากที่ระดมความคิดเห็น ได้ข้อสรุปร่วมกันว่าเลือกแปรรูปผลิตภัณฑ์จากขนุน เนื่องจากช่วงนี้มีขนุนเยอะตามคำบอกเล่าของแม่ๆในชุมชน โดยทีมงานลงพื้นที่จัดกิจกรรมอบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์จากขนุน…สองเมนูคือ ขนุนทอดกรอบและข้าวเกรียบขนุน

ซึ่งเมนูแรกของเราก็คือ “ขนุนทอดอบกรอบ”
ทำไมต้องเป็นขนุน?
เพราะว่าขนุนของตำบลโคกมะม่วงจะมีลักษณะเฉพาะมีรสชาติที่หวานกรอบอร่อย และการที่เราพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์จากขนุน มันจะมีช่วงที่สามารถทำได้ในหลากหลายของผลิตภัณฑ์ เช่น เปลือกขนุนก็สามารถนำไปทำปุ๋ยชีวภาพ/ทำปุ๋ยอินทรีย์ได้
ขนุนทอด..บรรจุลงในถุงซิปล๊อคอย่างดี ทอด&อบ ไม่อบน้ำมันแน่นอน
พร้อมจำหน่ายในราคา ถุงละ 20 บาทเท่านั้น…โดยได้แบ่งกลุ่มผลิตเป็นสามกลุ่มได้แก่กลุ่มหมู่ 8 หมู่ 11 และหมู่ 18
สนใจอุดหนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน/เกษตรกร สามารถสั่งซื้อได้ที่
หมู่ 8 โทร 06 3242 9075
หมู่ 11 โทร 08 3510 3226
และหมู่ 18 โทร 09 2988 8353
…รายได้ส่งตรงชุมชน/เกษตรกร 100%…
วิดีโอ:MS06 EP.5 รายงานการปฎิบัติงานประจำเดือนมิถุนายน 2564

อื่นๆ

เมนู